Văn bản CCHC
Vietnamese English
Văn bản CCHC
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 21/06/2021

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 21/06/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 19/02/2020

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy 24/10/2019

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết 30c/NQ-CP Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 24/10/2019

Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ 24/10/2019

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 24/10/2019

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 24/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 24/10/2019

Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2019 06/09/2019

Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2019

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,343
Trong ngày: 294
Trong tháng: 6,406
Trong năm: 350,135