Báo cáo CCHC
Vietnamese English
Báo cáo CCHC
Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020 12/06/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 08/04/2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo CCHC quý III năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 1257/BC-SCT ngày 10/9/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý III/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Báo cáo CCHC quý II năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 724/BC-SCT ngày 08/6/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Báo cáo cải cách hành chính Quý I năm 2018 14/03/2018

Báo cáo số 278/BC-SCT ngày 09/3/2018 báo cáo cải cách hành chính Quý I của Sở Công Thương Quảng Nam

BC cải cách hành chính năm 2017 10/01/2018

BC cải cách hành chính năm 2017

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Văn bản mới
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
941,270
Trong ngày: 642
Trong tháng: 9,462
Trong năm: 80,062