Báo cáo CCHC
Vietnamese English
Báo cáo CCHC
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 30/06/2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021 23/03/2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020 12/06/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019 13/01/2020

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 08/04/2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo CCHC quý III năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 1257/BC-SCT ngày 10/9/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý III/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Báo cáo CCHC quý II năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 724/BC-SCT ngày 08/6/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,407
Trong ngày: 358
Trong tháng: 6,470
Trong năm: 350,199