Giảm hàng loạt loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Vietnamese English
Giảm hàng loạt loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (31/08/2021)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện giảm 30 nhóm phí, lệ phí (Từ 01/7/2021 đến 31/12/2021) nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Doanh nghiệp được tư vấn giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC, 30 nhóm phí, lệ phí được giảm từ 10-50% so với mức thu phí, lệ phí theo các quy định hiện hành thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, xây dựng, tài nguyên môi trường, y tế, giao thông vận tải, ... Đơn cử một số loại phí, lệ phí được giảm như: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, Phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, được giảm còn 50% mức thu phí tính theo quy định hiện hành trước đó; Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giảm còn 80% mức thu phí tính theo quy định hiện hành trước đó; Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm còn 70% mức thu phí tính theo quy định hiện hành trước đó, ... Đối với ngành Công Thương một số phí được giảm 50% so với quy định trước đó như:

+ Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: được tính bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

+ Phí thẩm định thiết kế cơ sở được tính bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 2 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ;

+ Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được tính bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Áp dụng mức phí này, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ một phần khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thông tư 47/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Uy Việt- Phòng KTATMT

Lượt xem:  375 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 137 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,338,758
Trong ngày: 387
Trong tháng: 62,880
Trong năm: 477,550