Giải pháp phát triển thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Vietnamese English
Giải pháp phát triển thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (27/07/2021)
Ngày 20/7/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ TƯ, KHÓA XXII về Phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị quyết đã nêu ra nhiều mục tiêu phát triển thời gian đến, một trong những mục tiêu chính là tốc độ tăng bình quân của tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) khoảng 15%/năm (đến năm 2025) và 17%/năm (đến năm 2030).

Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt các giải pháp sau: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với vai trò, vị trí quan trọng của phát triển thương mại; Rà soát, xây dựng phương án, nhiệm vụ của ngành để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn; Chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống và cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển thương mại hạ tầng hiện đại; Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; Gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm; Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; Phát triển hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Triển khai thực hiện nhóm dịch vụ cảng biển để từng bước hình thành trung tâm logistics ở khu vực; Tăng cường các hoạt động xuất khẩu; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết thành những cơ chế, chính sách, chương trình, đề án và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện theo lộ trình phù hợp, đảm bảo tính khả thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng công tác thông tin đối ngoại gắn với quảng bá du lịch địa phương; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, quảng bá hình ảnh Quảng Nam, tiềm năng, thế mạnh phát triển thương mại, du lịch của tỉnh.Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo.

File Nghị quyết đính kèm

 

Đoàn Thị Thảo – Phòng Quản lý Thương mại

Lượt xem:  468 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 137 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,338,718
Trong ngày: 347
Trong tháng: 62,840
Trong năm: 477,510