Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Vietnamese English
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (20/07/2021)
Sáng ngày 20/7, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 với 19 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã, thành phố và Điện lực Quảng Nam. Tại điểm cầu chính Sở Công Thương, đồng chí Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, đồng chí Phó giám đốc Sở Nguyễn Thanh Quang và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, trung tâm trực thuộc Sở.

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

06 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương cùng với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu phối hợp của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao; trong đó tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình trọng điểm phát triển ngành, các giải pháp đảm bảo sản xuất, kinh doanh trên tinh thần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt được một số kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Đặng Bá Dự biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của các Phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở và các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng đề ra một số nhiệm vụ của Ngành cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đó là:  

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh: Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, tổ chức trích xuất camera của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các siêu thị, chợ, cửa hàng thương mại, cửa hàng xăng dầu để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong công tác phòng chống dịch… Thực hiện điều tra khảo sát đánh giá nhu cầu và năng lực đáp ứng việc cách ly tại chỗ trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và phương án cách ly tại chỗ; triển khai phần mềm quản lý công nhân và truy vết; thực hiện biện pháp phòng chống dịch 5K; quét mã QR, các phần mềm khai báo; triển khai đến các doanh nghiệp thương mại, công nghiệp cập nhật bản đồ chung sống an toàn Covid; giải pháp lưu thông hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch lây lan; phương án đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi có dịch; thực hiện công tác bình ổn giá và luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch bệnh.

2. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Triển khai các mô hình mới, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT tiêu biểu nâng cao chất lượng; giải quyết các bức xúc của người dân, doanh nghiệp trong khâu giải phóng mặt bằng, điện, nước, thủ tục hành chính, tiêu thụ sản phẩm, …

3. Công tác tổ chức bộ máy: Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy Sở Công Thương theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu; Bàn giao một số chức năng nhiệm vụ về Ban quản lý khu KTM Chu Lai; thực hiện chuyển giao nguyên trạng Ban quản lý các dự án công nghiệp về Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh. Đối với các phòng KT/KTHT các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát tổ chức bộ máy, con người đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Ngành đạt hiệu quả.

4. Công tác quy hoạch: Tập trung rà soát các quy hoạch Ngành và thực tế cơ sở vật chất và chương trình đã xây dựng theo quy hoạch; Đánh giá sự phù hợp, dự báo phtr, cần có tầm nhìn xa hơn, điều kiện triển khai thực hiện phù hợp với địa phương mình để có kết quả điêu chỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Nam, các quy hoạch tích hợp liên quan (theo Luật quy hoạch 2019).

5. Công tác thực hiện CCHC, chuyển đổi số, liên thông TTHC: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Sở trình UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch của ngành mình báo cáo UBND huyện để tổng hợp đưa vào kế hoạch chung của huyện. Tiếp tục triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên cổng DVC Quốc gia; đăng ký kế hoạch năm 2021 mục tiêu 100 % DVC trực tuyến mức độ 4; triển khai chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong năm 2021 theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 09/4/2021.

6. Về phát triển công nghiệp:

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cơ chế hỗ trợ cụm công nghiệp và báo cáo giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ trình UBND tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy.

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình hoạt động các KCN về mô hình quản lý, loại hình thu hút phải phù hợp với đặc thù của từng địa phương, phân loại khu công nghiệp, ưu tiên phát triển khu công nghiệp sinh thái;

- Tham mưu UBND tỉnh về chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; triển khai các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại theo kế hoạch của địa phương và Bộ Công thương năm 2021. Tổ chức bình chọn sản phẩm đúng theo tinh thần kế hoạch tỉnh giao, Tổ chức lựa chọn các sản phẩm ocop để đầu tư mang thương hiệu Quảng Nam, hướng đến thương hiệu quốc gia.

- Tổ chức quy hoạch cụ thể, có kế hoạch cung cấp điện đầy đủ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, xử lý dứt điểm các tồn tại trước đây về các công trình, hạ tầng ngành điện; rà soát, tổng hợp báo cáo và đề xuất giải pháp về tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà; rà soát, đánh giá hiện trạng điện chiếu sáng công cộng, điện chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch di dời các trụ điện không phù hợp với tình hình thực tế tại một số khu vực; Rà soát quy hoạch, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khai thác các loại khoáng sản tại các địa phương;

- Đảm bảo an toàn trong môi trường kinh doanh xăng dầu, quản lý tốt các loại vật liệu nổ trong công nghiệp; hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy trong các KCN, CCN…

7. Về Thương mại: Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam năm 2021; tập trung triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy về giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ; Xây dựng đề án nâng cấp, vận hành và phát triển sàn thương mại điện tử Quảng Nam; đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; chủ động phối hợp QNB tổ chức hội chợ online trong mùa dịch; xây dựng giải pháp tiêu thụ sản phẩm OCOP; khảo sát đánh giá hiện trạng và các mô hình quản lý chợ, nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm.

8. Công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh cần chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”; Tổ chức quản lý, vận hành, điều tiết xã lũ đúng quy trình, quy định.

Ngoài các nội dung trao đổi, giải đáp tại Hội nghị, đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các huyện và sẽ tiếp tục cùng trao đổi, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc triệt để, chung tay phát triển ngành Công Thương trong thời gian tới.

 

 

Tổ biên tập - Sở Công Thương

Lượt xem:  250 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 134 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,368
Trong ngày: 319
Trong tháng: 6,431
Trong năm: 350,160