Tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
Vietnamese English
Tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. (08/05/2020)
Ngày 6/5/2020, Sở TT&TT tỉnh vừa ban hành công văn 458/STTTT-TTBCXB về tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:

Thông tin, tuyên truyền về chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam qua nền tảng VOV Bacsi24 tại địa chỉ trang Web: https://vovbacsi24.com/ để giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua tư vấn của bác sĩ, hạn chế đến bệnh viện và chỉ đến bệnh viện khi thật sự cần thiết trong thời gian dịch Covid -19 cho đến khi Chính phủ công bố hết dịch.

Thông tin, tuyên truyền thực hiệnQuyết định số 1214 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chỉ hỗ trợ cho đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 kịp thời, đầy đủ; không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát quá trình lập danh sách đối tượng thụ hưởng và việc triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

 

Sở Công Thương

Lượt xem:  103 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Văn bản mới
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
590,293
Trong ngày: 460
Trong tháng: 460
Trong năm: 104,710