Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 1 năm 2020
Vietnamese English
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 1 năm 2020 (11/02/2020)
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 1 năm 2020

Sở Công Thương

Lượt xem:  15 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
507,861
Trong ngày: 198
Trong tháng: 10,736
Trong năm: 22,278