Báo cáo tình hình triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
Vietnamese English
Báo cáo tình hình triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 (10/01/2020)
Thực hiện Công văn số 8809/BCT-KHCN ngày 19/11/209 của Bộ Công Thương về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2020. Ngày 09/01/2020, Sở Công Thương Quảng Nam ban hành báo cáo số 44 /BC-SCT về tình hình thực hiện như sau:

* Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực được phân công, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020, Sở Công Thương Quảng Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Công văn số 1740/SCT-QLTM ngày 05/12/2019 của Sở Công Thương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020;

- Quyết định số 349/QĐ-SCT ngày 18/12/2019 của Sở Công Thương Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020;

- Kế hoạch số 01/KH-ĐKTLN ngày 18/12/2019 của Sở Công Thương về việc triển khai công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020;

* Công tác thông tin, tuyên tuyền

Thông qua các đợt kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận và hiểu các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để cho ra các thực phẩm chất lượng, an toàn đến với người tiêu dùng.

Trên trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin hoạt động, hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến công tác này nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sản xuất và tiêu thụ thực phẩm sạch.

Đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng việc treo băng rôn theo các câu khẩu hiệu của chủ đề truyền thông để cộng đồng hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, kiểm soát luôn được chú trọng kết hợp với tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng và thực hành đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Kết quả kiểm tra và xử lý

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-SCT ngày 18/12/2019 của Sở Công Thương Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020; Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm (tại huyện Nam Giang: 02 cơ sở; huyện Duy Xuyên: 04 cơ sở; huyện Đại Lộc: 05 cơ sở và huyện Quế Sơn: 07 cơ sở). Đoàn đã xử lý nhắc nhở 16 cơ sở; tiêu hủy tại chỗ hàng hóa hết hạn sử dụng của 04 cơ sở với tổng giá trị là 2.211.000 đồng.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, buôn bán kết hợp nhiều chủng loại hàng hóa với nhau; chỉ có một số ít doanh nghiệp có quy mô kinh doanh tương đối lớn. Qua hoạt động kiểm tra, vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm, trong đó chủ yếu chưa xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định, ghi nhãn sản phẩm chưa đầy đủ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng, không niêm yết giá hàng hóa hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng,...Số cơ sở vi phạm bị đoàn thanh tra, kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu khắc phục là 16/18 cơ sở (tỷ lệ 88,8%) và giao cho BCĐ liên ngành về ATTP các huyện, thành phố giám sát khắc phục và xử lý (nếu có).

Đoàn đã tiến hành thử test nhanh hàn the trong chả: 03 mẫu; test nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm: 01 mẫu. Kết quả: 04 mẫu âm tính (-).

Kết hợp công tác kiểm tra tại cơ sở, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh nhóm ngành hàng thực phẩm.

 

Sở Công Thương

Lượt xem:  1,409 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,388
Trong ngày: 339
Trong tháng: 6,451
Trong năm: 350,180